Er bestaan diverse soorten fokkers van tamme ratten, één hiervan is een rattery. Meestal doen mensen dit uit liefhebberij, een rattery is een hobbyfokker.
Niemand hoeft zich te registreren, iedereen mag zich rattery noemen. Het woord rattery zegt ook niets over de manier waarop gefokt wordt.

Dit betekent dat de beweegredenen om een rattery te runnen zeer verschillend kunnen zijn. Een rattery die op een goede manier probeert te fokken let op karakter, bouw en gezondheid en ziet haar ratten in de eerste plaats als eigen huisdieren. Er wordt zo vaak gesproken over slechte rattery’s, dat het voor toekomstige eigenaren vaak heel moeilijk is om te bepalen welke rattery’s wel goed zijn. En dan zijn er natuurlijk de rattery’s die er tussenin vallen, ze horen niet bij de goede en niet bij de slechte.
Een mening over een rattery is heel persoonlijk, wat de één goed vindt kan de ander juist afkeuren. Vaak zie je door de bomen het bos niet meer.
Websites worden om diverse redenen niet altijd up-to-date gehouden, er staat weinig info op of een rattery heeft helemaal geen website.

Voor aanstaande reserveerders zijn hier een aantal richtlijnen neergezet zodat het misschien makkelijker is om een goede rattery te vinden om je rittens te halen. Als een rattery niet aan alle richtlijnen voldoet betekent dat niet automatisch dat het om een minder goede rattery gaat, het ene punt weegt ook zwaarder dan het andere punt.

 Positieve punten

1. Niet teveel nesten per jaar, maar dat is dus een discussiepunt. Wat zijn teveel nesten, dat hangt ook erg van de omstandigheden af. Beschikbare tijd, financiën, reserveerders, etc.
Onder teveel nestjes wordt sowieso verstaan wanneer een rattery nog geen huisje heeft voor (een aantal) rittens en alweer nieuwe vrouwtjes laat dekken.

2. Eén nestje per vrouwtje en niet standaard twee of meer. Dat betekent niet dat een rattery geen 2e nestje kan doen met een vrouwtje, maar het 2e nestje moet dan wel een toevoeging hebben op de lijn van dit vrouwtje en ze moet een makkelijke 1e bevalling hebben gehad en hier helemaal van hersteld zijn. Beste leeftijd om gedekt te worden is tussen de 5-10 maanden.

3. Een rattery die naar een dierenarts gaat i.p.v.  zelf te gaan dokteren. Als een rat luchtwegproblemen heeft er niet standaard een antibioticakuur aan geven en als dat niet helpt in te slapen, maar die hun uiterste best doen voor de ratten om hun leven zo aangenaam en lang mogelijk te maken. Die ook niet wacht om naar een dierenarts te gaan tot het maandag is, maar er niet voor terugdeinst om hogere kosten d.m.v. een spoed dierenarts in het weekend te hebben. De rattery hoort zelf ook over de noodzakelijke medische kennis te beschikken.

4. Een rattery die naar een dierenarts gaat om de ratjes in te laten slapen.

5. Rattery’s die hun ratten in de eerste plaats als huisdieren zien, die ook geen volwassen ratten uitplaatst maar ze tot aan hun dood houdt.

6. Die ruime kooien hebben voor hun ratten en de juiste bodembedekking, voeding en verdere leefomstandigheden. Die een leuke inrichting in de kooien hebben met voldoende huisjes e.d. Dit geldt ook voor de nestjes. Zij horen in de juiste kooien te zitten met genoeg klimmogelijkheden en niet 5-6 weken in een duna.

7. Een rattery die de lijnen in de gaten houdt en mails netjes beantwoord en regelmatig met de reserveerders in contact staat. Een rattery die dus veel tijd steekt in het bijhouden van haar lijnen. Tussen de rattery en de reserveerders hoort openheid te zijn. Gezondheids- of karakterproblemen horen door beide partijen aan elkaar doorgegeven te worden.

8. Rittens die sociaal en tam uitgeplaatst worden, niet bang zijn. Het is normaal dat rittens in het begin wat angstig kunnen zijn door de nieuwe omgeving, maar heel angstig horen ze niet te zijn.

9. Een rattery hoort de ratten terug te nemen die door verschillende omstandigheden niet meer bij de eigenaar kunnen blijven. Deze mogen dan wel herplaatst worden als dit niet nadelig voor de rat is. Bij het ophalen van de rittens hoort dit ook duidelijk vertelt te worden of in het contract te staan, zodat de reserveerders ervan op de hoogte zijn.

Negatieve punten:

1. Een rattery die zelf de ratten inslaapt door ze d.m.v. chloroform, ether of verstikking of geweld om het leven te brengen. Een rattery die niet de moeite neemt om naar een dierenarts te gaan om de ratjes te laten inslapen of de inhoud van de portemonnee boven het welzijn van de ratten stelt.

2. Een rattery die niet naar de dierenarts gaat als de ratten ziek zijn of die ratten niet laat opereren, maar er dan gelijk voor kiest om ze te laten inslapen of dit zelf te doen. Of te lang wacht omdat het even niet uitkomt.

3. Een rattery die niet op de lijnen let, maar mannen of vrouwen zonder achtergrond gebruikt. Als je niets over de voorouders weet dan is het ook niet bekend of er negatieve genetische eigenschappen in de lijnen zitten. 

4. Een rattery die standaard twee of meer nestjes per vrouwtje doet. Hierbij gaat het meestal om de opbrengst van de nestjes. Er is geen toevoeging voor de lijnen op die manier.

5. Te kleine hokken en verkeerde verzorging qua bodembedekking en voeding etc. Kale hokken waar te weinig ruimte is voor de ratten om zich af te kunnen zonderen als ze willen met te weinig of niet geschikte inrichting. De kooien niet regelmatig reinigen zodat de ratten in de ammoniaklucht moeten slapen.

6. Geen of heel weinig aandacht aan de ratten geven, ze voornamelijk zien als fokdieren om de rattery in stand te houden, niet als huisdieren. Bij deze rattery’s zijn de rittens vaak ook niet goed gesocialiseerd, ze zijn bang en kunnen zelfs bijten.

7. Rittens te licht en te jong plaatsen, onder de 100 gram of jonger dan 6 weken. Of rittens alleen plaatsen zonder dat er een leeftijdsgenootje aanwezig is. Verkoop via sites zoals Marktplaats is af te raden.

8. Een rattery die volwassen ratten uitplaatst als ze er niet meer mee kunnen fokken. Bijvoorbeeld vrouwtjes die nestjes hebben gehad en mannen die het maximale aantal dekkingen hebben gedaan of toch niet fokgeschikt blijken te zijn.