Om een handje te helpen bij het invullen van de reviews komen de onderstaande punten misschien van pas.

Het zijn alleen richtlijnen om jullie te helpen bij het opstellen, je hoeft niet de lijst over te nemen en alle vragen te beantwoorden, het mag wel.

We horen achteraf van sommige mensen dat ze nog wat vergeten zijn in te vullen, meestal na het lezen van andere reviews waarin die punten wel vermeld staan. Om teleurstellingen te voorkomen hebben we besloten om een aantal belangrijke aspecten in dit overzicht te zetten.

 1. Wat waren tijdens je zoektocht naar een rattery je eisen, wensen en verwachtingen?
 2. Waarom heb je voor deze rattery gekozen?
 3. Hoe ervaar(de) je het contact met de rattery?
 4. Hoe kan je reserveren bij de rattery?
 5. Heeft de rattery vragen aan je gesteld over je eigen ratten, de verzorging en huisvesting?
 6. Bij het reserveren van 1 ritten, is er gevraagd of je een leeftijdsgenootje had voor dit ritten?
 7. Wat wordt als maximaal leeftijdsverschil aangehouden bij rittens?
 8. Was er de mogelijkheid om tussendoor te komen kijken naar de rittens?
 9. Hoeveel nestjes waren aanwezig op het moment van bezoek?
 10. Hoe was het gedrag van de rittens bij het ophalen naar eigenaar en andere ratten? (Denk aan bv. tam, angstig)
 11. Waren de rittens helemaal gezond? Geen snufje, mijt, luizen, wondjes, etc.?
 12. Heb je een schriftelijke of digitale stamboom meegekregen?
 13. Waar komen de fokratten van de rattery vandaan?
 14. Wat gebeurt er met fokratten in de rattery die met pensioen gaan?
 15. Heb je een contract moeten ondertekenen en wat zijn de belangrijkste punten hierin?
 16. Wat is de huidige leeftijd en hoe is de gezondheid van je ratten, hebben ze al iets gemankeerd tot nu toe? Zo ja, wat en hoe oud waren ze toen?
 17. Kun je hun karakters omschrijven?
 18. Hebben de ratten problemen veroorzaakt bij kooigenoten of naar mensen?